НТУ «ХПІ» запрошує учасників АТО отримати вищу освіту

31.03
 НТУ «ХПІ» запрошує учасників АТО отримати вищу освіту. Універсітет має 172 бюджетних місця, для вступу на перший курс бакалаврату за квотою-1 по 40 спеціальностям для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, у тому числі тих з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України. Ці особи проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання).
Також, особи, які були звільнені з військової служби починаючи з 01 грудня 2019 року включно, можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання. У цьому разі результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зовнішнє незалежне оцінювання.
Кількість бюджетних місць по спеціальностям за квотою-1 при прийомі на 1 курс бакалаврату на основі повної загальної середньої освіти в НТУ “ХПІ” в 2020 році
шифр Спеціальність Квота-1
Денна Заочна
1 035 Філологія 2 1
2 051 Економіка 2 1
3 053 Психологія 1 1
4 054 Соціологія 1
5 071 Облік і оподаткування 1 1
6 072 Фінанси, банківська справа та страхування 1 1
7 073 Менеджмент 5 1
8 075 Маркетинг 1 1
9 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 1
10 101 Екологія 2 1
11 105 Прикладна фізика та наноматеріали 2
12 113 Прикладна математика 4
13 121 Інженерія програмного забезпечення 6
14 122 Комп’ютерні науки 16 1
15 123 Комп’ютерна інженерія 11 2
16 124 Системний аналіз 2
17 125 Кібербезпека 1
18 126 Інформаційні системи та технології 1
19 131 Прикладна механіка 6 1
20 132 Матеріалознавство 3 1
21 133 Галузеве машинобудування 6 1
22 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 14 3
23 142 Енергетичне машинобудування 5 1
24 144 Теплоенергетика 1 1
25 145 Гідроенергетика 1 1
26 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 7 1
27 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 3 1
28 153 Мікро- та наносистемна техніка 2
29 161 Хімічні технології та інженерія 11 3
30 162 Біотехнології та біоінженерія 3 1
31 171 Електроніка 2 1
32 172 Телекомунікації та радіотехніка 3
33 181 Харчові технології 3 1
34 185 Нафтогазова інженерія та технології 2 1
35 186 Видавництво та поліграфія 1
36 226 Фармація, промислова фармація 1
37 263 Цивільна безпека 1 1
38 273 Залізничний транспорт 1 1
39 274 Автомобільний транспорт 2 1
40 292 Міжнародні економічні відносини 1 1
139 33
Лист квота-1 на вступ НТУ ХПІ