Згідно Плану підготовки резерву Збройних Сил України на друге півріччя 2016 року, у вересні місяці сплановано проведення навчальних зборів першої черги військових частин польова пошта В6250 та В0440

12.08

  Згідно Плану підготовки резервістів оперативного резерву Збройних Сил України на друге півріччя 2016 року, у вересні місяці сплановано проведення навчальних зборів з резервістами оперативного резерву першої черги військових частин польова пошта В6250 та В0440.

  Навчальні збори сплановано провести на загальновійськовому полігоні Чернігівської області.

 Військовими комісаріатами Харківської області проводяться заходи щодо оповіщення, виклику, проходження медичного огляду та залучення на навчальні збори усіх резервістів оперативного резерву першої черги.

  За час участі на зборах резервісти отримують:

 1.  працюючі – середню заробітну плату за кількість днів перебування на зборах, ураховуючи час проїзду до місця їх проведення і назад – від підприємств (з подальшим відшкодуванням цих витрат військовими комісаріатами);

 2. не працюючі, за їх заявами на командира військової частини про те, що вони на день призову на збори не працюють – мінімальну заробітну плату за місяць за кількість днів перебування на зборах, ураховуючи час проїзду до місця їх проведення і назад – від військової частини (приблизно 500 грн);

 3.  добові (приблизно 70 – 120 грн);

 4. грошові виплати у відповідних розмірах (приблизно 780 – 1000 грн);

 5.  одноразове грошове заохочення в кінці року (1600 – 2500 грн).

Здійснення військовозобов’язаним та резервістам виплат, провадиться військовими частинами за місцем проведення зборів.

Згідно Інструкції про умови виплати грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів, грошової виплати резервістам, затвердженої наказом Міністра оборони України від 12.03.2007 року № 80, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 березня 2007 р. за № 269/13536:

 1. Підприємства, установи та організації для покриття витрат на виплату середньої заробітної плати військовозобов’язаним, призваним на збори, подають до районного військового комісаріату, у якому перебувають на обліку військовозобов’язані, рахунки, котрі акцептуються і передаються до обласного військового комісаріату для оплати. Відшкодуванню підлягають всі витрати, пов’язані з виплатою середнього заробітку (у тому числі і єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування). До рахунків додаються відомості на виплату середньої заробітної плати, нарахованої військовозобов’язаним, призваним на збори.

 2. Військовозобов’язаним та резервістам, призваним на збори, за кожний день перебування на зборах, з урахуванням часу перебування в дорозі від військового комісаріату до місця проведення зборів і назад, виплачуються добові (у відсотках від добових за кожний день при службових відрядженнях – від 30 грн) у таких розмірах:

1) молодшому офіцерському складу  – 35 %;

2) прапорщикам, старшим прапорщикам, мічманам, старшим мічманам     – 35 %;

3) молодшим сержантам, сержантам, старшим сержантам, старшинам, старшинам 2 статті, старшинам 1 статті, головним старшинам, головним корабельним старшинам      – 30 %;

4) рядовому складу – 20 %.

 1. Резервістам за весь час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві (за кількість діб проведених на зборах) здійснюються грошові виплати в таких розмірах (кількість мінімальних заробітних плат на місяць):

1) молодшому офіцерському складу  – 1,8;

2) прапорщикам, старшим прапорщикам, мічманам, старшим мічманам     – 1,7;

3) молодшим сержантам, сержантам, старшим сержантам, старшинам, старшинам 2 статті, старшинам 1 статті, головним старшинам, головним корабельним старшинам      – 1,6;

4) рядовому складу – 1,5.

 1. Резервістам, які виконали програму підготовки, не вчиняли правопорушень, пов’язаних з проходженням служби у військовому резерві, виплачується одноразове грошове заохочення (далі – заохочення) у таких розмірах (у грн.) на рік:

1) молодшому офіцерському складу  – 2500;

2) прапорщикам, старшим прапорщикам, мічманам, старшим мічманам     – 2200;

3) молодшим сержантам, сержантам, старшим сержантам, старшинам, старшинам 2 статті, старшинам 1 статті, головним старшинам, головним корабельним старшинам      – 1900;

4) рядовому складу – 1600.

Заохочення виплачується за місцем проходження служби в військовому резерві (від військової частини).

Резервістам, які прослужили у військовому резерві Збройних Сил України неповний календарний рік, заохочення виплачується пропорційно прослуженому часу з розрахунку 1/12 річного розміру заохочення за кожний повний календарний місяць служби. Неповні календарні місяці служби до розрахунку не беруться.

Командир (начальник) має право позбавляти резервістів одноразового грошового заохочення повністю або частково тільки за:

 1. уживання алкогольних напоїв (наркотичних речовин) у службовий час, прибуття на службу в нетверезому стані (стані наркотичного сп’яніння);

 2. порушення вимог законів та інших нормативно-правових актів щодо збереження державної таємниці;

 3. порушення вимог законів та інших нормативно-правових актів, які призвели до поломок військової (спеціальної) техніки й озброєння, пошкодження майна, інших матеріальних збитків, а також завдали шкоди здоров’ю військовослужбовців або інших осіб;

 4. порушення статутних правил несення вартової (вахтової), внутрішньої служб, патрулювання, що не спричинило тяжких наслідків;

 5. порушення статутних правил взаємовідносин між резервістами (військовослужбовцями), що не містять у собі складу злочину;

 6. недбале ставлення до служби в резерві, якщо це не містить у собі складу злочину;

 7. невихід резервіста на заняття (збори), а також самовільне залишення місця проведення занять (зборів) без поважних причин більше 3 годин протягом робочого дня;

 8. невиконання програми підготовки.

У таких випадках у наказі про виплату резервістам заохочення зазначається причина зменшення розміру заохочення або його повного позбавлення.

Одноразове грошове заохочення не виплачується резервістам:

 1. які звільняються зі служби у військовому резерві за службовою невідповідністю та у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у вигляді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи права займати певні посади;

 2. у разі скоєння у військовій частині аварій, подій, пов’язаних із загибеллю людей з вини резервістів під час виконання ними службових обов’язків, чи вчинення злочинів.

  За військовозобов’язаними, призваними на збори, зберігається на весь період зборів, уключаючи час проїзду до місця їх проведення і назад, місце роботи, займана посада та середній заробіток як на основній, так і на сумісних роботах. Зазначені особи не підлягають звільненню з роботи з ініціативи власника або вповноваженого ним органу незалежно від підпорядкування і форм власності з дня отримання повістки про призов і до повернення, крім випадків ліквідації установи, підприємства, організації тощо, де вони працювали.

  Особам, призваним на збори, виплачується заробітна плата за відпрацьований час до дня припинення роботи у зв’язку з від’їздом на збори, а також середня заробітна плата за перші півмісяця зборів. За решту часу перебування на зборах виплата заробітної плати провадиться у звичайні строки, установлені на підприємстві, в установі чи організації, де працює військовозобов’язаний.

  У разі, якщо військовозобов’язаний був призваний на збори зі щорічної чи додаткової відпустки, останні підлягають продовженню після закінчення зборів або перенесенню на інший строк.

  До зборів не залучаються, згідно статті 35 Указу Президента України «Про положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України» від 29 жовтня 2012 року № 618/2012 (зі змінами):

 •  смертю близького родича (батьки, дружина, чоловік, дитина, рідний брат, сестра, дід, баба) або близького родича дружини (чоловіка), яка сталася пізніше ніж за сім діб до дати початку зборів;

 •  хворобою або необхідністю догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною чи батьками своїми або дружини (чоловіка), які проживають разом із резервістом, у разі неможливості догляду за хворим іншим близьким родичем;

 •  перебуванням під слідством, а також застосуванням до резервіста адміністративного або кримінального покарання, яке унеможливлює його прибуття;

 •  потраплянням під вплив надзвичайної ситуації, яка виникла під час виклику на збори і стала перешкодою своєчасному прибуттю;

 •  складанням державних іспитів у вищих навчальних закладах.

   Резервістам з собою мати:

 1.  паспорт, ідентифікаційний код, військовий квиток та обліково-послужну картку;

 2.  копію паспорта та ідентифікаційного коду (кожну сторінку копій завірити підписом та печаткою військового комісара Р(М)ВК);

 3.  повістку про виклик на збори;

 4.  персональну повістку на виклик резервіста до військової частини (передбачена Особливостями комплектування та ведення військового обліку резервістів оперативного резерву першої черги під час особливого періоду, які затверджені директивою Генерального штабу Збройних Сил України від 27.05.2015 року № Д-7 «Про уточнення порядку комплектування Збройних Сил України резервістами в особливий період»);

 5.  мобілізаційне розпорядження про призначення у команду;

 6.  водіям транспортних засобів – посвідчення на право керування ними;

 7.  кухарям та спеціалістам харчування мати з собою медичну книжку з результатами проходження медичного огляду;

 8.  сумку (речовий мішок) для особистих речей;

 9.  туалетне приладдя;

 10.  військову форму одягу (за можливості).

 Відповідно до Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України, затвердженого Указом Президента України від 29 жовтня 2012 року № 618/2012:

   п. 3. Громадяни проходять службу у військовому резерві у добровільному порядку, а в особливий період військовослужбовці, які звільнені із строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, – в обов’язковому порядку.

    п. 120-5 Обов’язки резервістів військового оперативного резерву першої черги (згідно пункту):

 • ознайомитися з наказом командира (начальника) військової частини (установи) про зарахування до військового оперативного резерву першої черги під особистий підпис;

 • прибути в п’ятиденний термін після звільнення у запас до районного (міського) військового комісаріату за місцем проживання (перебування) для постановки на військовий облік;

 • під час вибуття з військової частини (установи) та при постановці на військовий облік у військовому комісаріаті уточнити порядок своїх дій на випадок його призову під час мобілізації, на особливий період;

 • зберігати після звільнення і до кінця особливого періоду військову форму одягу, якою він був забезпечений Міністерством оборони України, та у разі призову під час мобілізації, на особливий період, мати її із собою при прибутті до військової частини (установи);

 • у разі змін місця проживання (перебування) або порядку оповіщення повідомити про це відповідного командира (начальника) військової частини (установи) та військового комісара у семиденний термін;

 • прибути після оповіщення командиром (начальником) військової частини (установи) або військовим комісаром щодо його призову під час мобілізації, на особливий період, протягом 24 годин до військової частини (установи), в якій він проходить службу у військовому резерві, та діяти за вказівками командира (начальника) військової частини (установи).

  Відповідальність за ухилення від зборів.

   Згідно частини 2 статті 337 Кримінального кодексу України:

  Ухилення військовозобов’язаного від навчальних (чи перевірних) або спеціальних зборів – карається штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.

0_8924-